Ungdomssektionen

Alla medlemmar under 25 år ingår i det som kallas ungdomssektionen.

För ungdomsektionen finns det även en styrelse, det är denna styrelse (USS) som annordnar aktiviteter för alla ungdomar och barn i klubben. Det kan vara blåbärshoppning, teoritävlingar och annat kul som de hittar på. Varje år så har USS ett årsmöte där bland annat en ny styrelse ska väljas. Är du intresserad av att vara med eller veta mera? Håll utkik i stallet efter våra USS medlemmar så kan de hjälpa dig!