Försäkringsskyddet

Försäkring ingår i medlemskapet

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska

Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt

medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi förbundet kan erbjuda dig via sin huvudsponsor Folksam.

Anmäl en skada

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla skada på Folksams hemsida.